Thiết kế thiết bị điện tử

Mở Đầu PCB Thiết kế, chúng tôi đang di chuyển vào thiết kế thiết bị điện tử một bước nữa!.

Sản xuất thiết bị điện tử

CHẾ TẠO, KIỂM TRA & THANH TRA
Trong suốt toàn bộ quá trình sản xuất, chúng tôi chạy một loạt các thử nghiệm trên hội điện tử của bạn ngay sau khi PCBAs bạn đi ra khỏi dòng SMT nhưng trước khi họ nhận được lắp ráp vào thùng cơ khí. Sau đó, ở phần cuối của dây chuyền sản xuất, chúng tôi làm thử nghiệm chức năng.

Điện tử hội

Chúng tôi có đầy đủ các thiết bị sắp xếp linh kiện điện tử, thiết bị hàn, và chuyên ngành thiết bị lắp ráp điện tử..